مرور برچسب

مصرف بیش از اندازه دارو،تخم قرقاول،عوامل موثر بر کاهش تولید تخم قرقاول

عوامل موثر بر کاهش تولید تخم قرقاول

عوامل موثر بر کاهش تولید تخم قرقاول بسیاری از مواقع اتفاق می‌افتد که تولید تخم قرقاول ها به صورت ناگهانی کاهش پیدا میکند. عوامل متعددی در قرقاول های تخمگذار باعث کاهش تولید تخم می شود. این عوامل عبارتند از: ۱_وجود مشکلات در جایگاه و یا…