مرور برچسب

پرورش قرقاول در فضای باز

میزان سودآوری قرقاول

که امسال قیمت هر جوجه یک ماهه .../۲۵ هزار تومان بوده است. اگر میانگین قیمت فروش را ۱۴۰ هزار تومان حساب کنیم شما ۱۴ میلیون تومان فروش خواهید داشت. میزان سودآوری قرقاول

پرورش قرقاول در منزل

آموزش صفر تا صد پرورش قرقاول در منزل به همراه مشاوره تلفنی برای راه اندازی یک کسب و کار خانگی به همراه بهره برداری از تصاویر زیبای قرقاول.