مرور برچسب

پلت کردن غذا

اهمیت مصرف چربی ها در رژیم غذایی قرقاول

اهمیت مصرف چربی ها در رژیم غذایی قرقاول چربی سرعت عبور غذا را کم کرده و غذا فرصت بیشتری برای جذب شدن پیدا می کند. * در شرایط گرما به دلیل پایین آمدن مقدار خوراک و جذب انرژی بایستی جهت به حداقل رساندن کاهش جذب انرژی ،جیره ای پر انرژی…