مرور رده

انواع قرقاول

قرقاول نژاد گوش دار تبتی

برای تغذیه خود از علفهایی که در میان خار و خاشاک های سرو و همچنین گیاهانی که در انجا باقی مانده اند ،استفاده می کنند.قرقاول نژاد گوش دار تبتی

قرقاول نژاد سبز

اینگونه قرقاول در همه جای شیکوکو ،کیوشو وجزیره های خیلی کوچک تر مانند هاوایی یافت می شوند.قرقاول نژاد سبز

قرقاول نژاد میکادو

این قرقاول ها ۵ تا ۱۰ تخم می گذارند و پس از طی ۲۸ روز که در روی تخم های خود خوابیده اند ،تخم های آنها به جوجه تبدیل می شود.قرقاول نژاد میکادو

قرقاول نژاد طلایی

اینگونه قرقاول ها توانایی این را دارند که بر روی شاخه های درختان پرواز کنند و از دست شکارچیان فرار کنند .قرقاول از نژاد طلایی

قرقاول نژاد خانم هیوم و نژاد طاووسی کوهی

قرقاول نژاد خانم هیوم و نژاد طاووسی کوهی نژاد خانم هیوم اینگونه قرقاول در جنگل های چین، هند و تایلند یافت می شود ولی خیلی کم هستند و به صورت نادر یافت می شوند . آنها برای تغذیه از مواد گیاهی استفاده می کنند و تغذیه آنها بیشتر…