بیماری قارچی آسپرژیلوز در قرقاول

0

بیماری قارچی آسپرژیلوز در قرقاول

این بیماری بیشتر سیستم تنفسی از جمله کیسه ی هوایی پرنده را تحت تاثیر قرار داده
و در اثر عفونت با قارچ آسپرژیلوز که تقریبا ۶۰۰ گونه است به وجود می آید.
این بیماری در تمام دنیا وجود دارد و علایمی مانند تنگی نفس مثل نفس نفس زدن، نقض کارایی سیستم اعصاب مرکزی که عبارت از:
عدم تعادل، لرزش، خواب آلودگی و لاغر ی بیش از حد است.
این قارچها دارای رنگ شفاف تا سبز روشن هستند.

برای پیشگیری از این بیماری باید منابع عفونت را ضد عفونی کرد.
در این بیماری قارچی درمان با آنتی بیوتیک ها، خطر ابتلا به آسپرژیلوز را زیاد می کند،
زیرا آنتی بیوتیک ها تمام باکتریهای سطح مجاری تنفسی پرنده را از بین می برد
و فضای بیشتری برای متصل شدن قارچها به این مجاری به وجود آورده و عفونت ایجاد می شود.

بیماری قارچی آسپرژیلوز در قرقاول

قارچها در مکانهایی مانند خوراک، بستر و در موارد حادتر در بدن قرقاول و یا هر پرنده ی مبتلا رشد کرده و تولید هاگ می کند.
اگر در محیطی تعداد زیادی از این نوع قارچ وجود داشته باشد، سیستم های دفاعی بدن تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به عفونت می شود.
و اگر پرنده ای بیماری دیگری نیز  داشته باشد در معرض خطر بیشتری قرار می گیرد.

عوامل دیگری مانند سرمای زیاد، گرد و عبار می توانند با بوجود آوردن استرس و اضطراب سیستم بدنی آنان را ضعیف کرده و توانایی آنان را در مبارزه با عفونت قارچی کاهش دهند.
قارچ ها در شرایط محیطی گرم و مرطوب رشد و تکثیر پیدا کرده و اسپورت تولید می کنند.
بنابراین خوراک و بستر گرم و مرطوب، محیطی ایده آل برای رشد آسپرژیلوز فراهم می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید