قرقاول نژاد سبز

0

قرقاول نژاد سبز

این قرقاول مناطقی که جنگلی هستند و زمین هایی که دارای علفهای هرزه می باشند

و همچنین چمنزارها را برای زندگی خود انتخاب می کنند .

اینگونه قرقاول در همه جای شیکوکو ،کیوشو وجزیره های خیلی کوچک تر مانند هاوایی یافت می شوند.

این نژاد قرقاول در مناطقی که به صورت آزاد زندگی می کنند

از حشرات ،کرم ها و همچنین گیاهان استفاده می کنند.

ولی در محل هایی که به صورت زندانی و قفسی می‌باشند از پلیت ها، دانه ها و گیاهان استفاده می کنند.

قرقاول نژاد سبز

جنس ماده این قرقاول نسبت به جنس نر کوچکتر است و رنگ آن قهوه‌ای و دارای لکه های تیره میباشد

ولی بدن جنس نر از پرهای سبز رنگ پوشیده شده است.

این نژاد از قرقاول این توانایی را دارد که در حدود یک سالگی می تواند شروع به تولید مثل کند

و بین ۶ تا ۱۵ تخم دارد و برای جوجه شدن آنها ۲۳ تا ۲۵ روز طول می‌کشد تا تخم ها به جوجه تبدیل شوند.

انتهای پیام

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول

ممکن است شما دوست داشته باشید