مرور برچسب

افزایش ضریب تبدیل غذایی

ویژگی های آب سالم برای قرقاول

ویژگی های آب سالم برای قرقاول تامین آب تمیز و سالم برای قرقاول ها: آب یکی از حیاتی‌ترین مواد مغذی است. وقتی که انتظار داریم گله بهترین عملکرد را داشته باشد باید مقادیر کافی آب با دما و ترکیبات شیمیایی مناسب و فاقد هرگونه عوامل…