مرور برچسب

انتخاب دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی قرقاول خوب چه دستگاهیه؟

دستگاه جوجه کشی قرقاول خوب چه دستگاهیه؟ انتخاب دستگاه جوجه کشی برای تکثیر قرقاول بسیار مهم می باشد. یک دستگاه جوجه کشی استاندارد باید سنسور دقیق و حرفه‌ای داشته باشد که دما و رطوبت داخل دستگاه را با دقت یک دهم درجه سنجش نماید و دقیق بر…