مرور برچسب

بهترین تغذیه قرقاول های مولد، پروتئین، جیره های غذایی مناسب، نیمچه های گوشتی

بهترین تغذیه قرقاول های مولد

بهترین تغذیه قرقاول های مولد در تغذیه قرقاول های مولد باید از جیره های غذایی مناسب استفاده کرد . جیره غذایی باید توسط کارشناسان با تجربه تنظیم شود زیرا هرگونه کمبود مواد مغذی بر روی تولید تخم همچنین بر روی میزان جوجه درآوری اثر خواهد…