مرور برچسب

بهداشت جوجه قرقاول

بعد از جوجه کشی قرقاول چه کنیم ؟

 بعد از جوجه کشی قرقاول چه کنیم ؟ پاسخ به سوال " بعد از جوجه کشی قرقاول چه کنیم ؟ " در راستای اصول جوجه کشی قرقاول از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از خروج جوجه ها از تخم، آنها را از دستگاه هچر خارج کرده و برای انجام مراحل بعدی به یک…