مرور برچسب

تخمگذاری قرقاول ها

عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست؟

عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست؟ پرورش قرقاول برای تخم گذاری به منظور جوجه کشی درآمدزایی بیشتری دارد، زیرا تخم خوراکی آن قیمت بالایی دارد و مصرف آن نیز کم می باشد. با توجه به نژاد قرقاول، تغییر فصل و طول روز، قرقاول ماده در طی یک…

فنون نگهداری و پرورش قرقاول

فنون نگهداری و پرورش قرقاول در سالن پرورش،قرقاول های مولد را می‌توان برروی بستر و یا در قفس نگهداری نمود. در صورتی که قرقاول ها بر روی بستر نگهداری می شوند به منظور جلوگیری از کثیف وشکسته شدن تخم ها،باید لانه های تخمگذاری به تعداد…