مرور برچسب

تغذیه قرقاول

قرقاول نژاد ریوز

جنس نر این گونه قرقاول از نظر قد حدود ۲۱۰سانتی متر و از نظر وزن نزدیک به یک و نیم کیلو وزن دارد .قرقاول نژاد ریوز

قرقاول نژاد سبز

اینگونه قرقاول در همه جای شیکوکو ،کیوشو وجزیره های خیلی کوچک تر مانند هاوایی یافت می شوند.قرقاول نژاد سبز

قرقاول نژاد میکادو

این قرقاول ها ۵ تا ۱۰ تخم می گذارند و پس از طی ۲۸ روز که در روی تخم های خود خوابیده اند ،تخم های آنها به جوجه تبدیل می شود.قرقاول نژاد میکادو

قرقاول نژاد طلایی

اینگونه قرقاول ها توانایی این را دارند که بر روی شاخه های درختان پرواز کنند و از دست شکارچیان فرار کنند .قرقاول از نژاد طلایی