مرور برچسب

جیره غذایی

مواد اولیه مورد استفاده در تهیه جیره قرقاول

مواد اولیه مورد استفاده در تهیه جیره قرقاول مواد اولیه جهت تأمین انرژی : الف -غلات :غلات از نظر انرژی غنی اند . الیاف خام آنها کم است و میزان پروتئین خام آنها در مقایسه با دانه های روغنی کم است. کیفیت پروتئین و غلات متغیر بوده و…

مدیریت تغذیه قرقاول

مدیریت تغذیه قرقاول مدیریت تغذیه مجموعه‌ای از تدابیر و عملیاتی است که نیازهای غذایی قرقاولها را در هر مرحله از زندگی برآورده نموده ،با شناخت مواد خوراکی و ارزش غذایی آن ها، جیره های غذایی را تنظیم و روشهای مناسب آماده سازی و مصرف خوراک…