مرور برچسب

خرید قرقاول آمریکایی

قرقاول آمریکایی + تصاویر

قرقاول آمریکایی + تصاویر کسانی که در پرورش قرقاول آمریکایی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول آمریکایی حلقه سفیدی به دور گردن این پرنده می دانند. پرورش قرقاول آمریکایی هم با قرقاول های هلندی و پاکستانی مشابه هست و حتی با یکدیگر جفت…