مرور برچسب

دوره ی تحریک نوری

تحریک نوری برای افزایش تولید تخم قرقاول

تحریک نوری برای افزایش تولید تخم قرقاول برنامه تحریک نوری : قرقاول ها به طور طبیعی در فصل بهار شروع به تخمگذاری می کنند و بیشتر پرورش دهندگان قرقاول در ایران فقط در این فصل از قرقاول های خود تخم می گیرند و پس از اتمام دوره تخمک گذاری،…