مرور برچسب

شکارگاه قرقاول

پرورش و نگهداری قرقاول

پرورش و نگهداری قرقاول پرورش قرقاول در ایران چند سالی است که آغاز شده و بیشتر پرورش دهندگان این پرنده را به خاطر زیبایی آن و تعداد کمی نیز به منظور استفاده از گوشت بسیار لذیذ آن پرورش می دهند. پرورش قرقاول در کشورهای غربی به خاطر…