مرور برچسب

قرقاول بلژیکی _ طلایی

قرقاول بلژیکی _ طلایی + تصاویر

قرقاول بلژیکی _ طلایی کسانی که در پرورش قرقاول بلژیکی _ طلایی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول بلژیکی را ترکیب رنگ زیبای این پرنده به همراه دم بلند و پاهای کشیده در گونه نر این پرنده می دانند. از جمله ویژگی های منحصر به فرد قرقاول…