مرور برچسب

قرقاول های ماده

قرقاول های ماده

قرقاول های ماده قرقاول، این پرنده زیبا با گوشت لذیذ در جنس نر و ماده تفاوت هایی با هم دارند. بخصوص از نظر شکل ظاهری، قرقاول های ماده با جنس نر فرق هایی دارد و از این لحاظ به سادگی قابل شناسایی هستند. این تفاوت به خصوص در رنگ پر،…