مرور برچسب

ماشین جوجه کشی قرقاول

زمان خارج کردن جوجه قرقاول از دستگاه ستر

زمان خارج کردن جوجه قرقاول از دستگاه ستر زمان خارج کردن جوجه قرقاول از دستگاه ستر از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این کار به موقع و در زمان مناسب خود انجام نگیرد باعث کاهش بهره وری و افزایش تلفات می شود. طبیعی است که تمام کسانی که…