مرور برچسب

نوردهی متناوب قرقاول ها

برنامه نوری جوجه قرقاول

برنامه نوری جوجه قرقاول در سه روز روز اول پرورش بهتر است ۲۴ ساعت روشنایی باشد . شدت نور حدود ۶۰ لوکس کافی است( هر ده متر مربع یک عدد لامپ ۶۰ وات در ارتفاع ۲ متری). پس از آن شدت نور را به تدریج به ۲۰- ۱۰ لوکس کاهش دهید برای این…