مرور برچسب

نوک چینی غیر اصولی و اش

چند عامل کاهش دهنده مصرف خوراک قرقاول

چند عامل کاهش دهنده مصرف خوراک قرقاول کاهش مصرف خوراک و عوامل موثر بر آن: کاهش مصرف خوراک همیشه علامت هشدار دهنده یک مشکل می‌تواند باشد . تمام عواملی که باعث ناراحتی و تنش در قرقاول ها می شود همیشه با کاهش اشتها و مصرف خوراک همراه…