مرور برچسب

نوک چینی قرقاول

آموزش کامل نوک چینی قرقاول

آموزش کامل نوک چینی قرقاول نوک چینی: عمل نوک چینی به منظور پیشگیری از کانیبالیسم انجام می گیرد . بهترین نتیجه از نوک چینی در سنین پایین به دست می آید ولی باید نوک چینی جوجه ها در سنی انجام شود که زیانی به جوجه نرسد . نوک چینی تا…