مرور برچسب

پرورش سنتی قرقاول

پرورش سنتی قرقاول

در ایران ما یک نوع قرقاول و چهار زیر گروه از آن را داریم که قرقاول گوشتی محسوب می شوندو با وجود علاقمندی مردم به گوشت این پرنده و حتی علاقه به زیبایی و نگهداری آن، اما باز هم پرورش آن در سطح بسیار کم انجام می شود.