مرور برچسب

پرورش

انتخاب نیمچه قرقاول برای گله مولد

انتخاب نیمچه قرقاول برای گله مولد یک نیمچه مرغوب دارای رشد مناسب، پر های براق و کامل و فرم و شکلی که حاکی از سلامت کامل است می باشد. اگر خوب پرورش یافته باشد مقدار چربی بدن آن نیز کم است. بیماری‌ها ،مدیریت غیر اصولی و شرایط بد…