مرور برچسب

کانیبالیسم

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم

پیشگیری و معالجه کانیبالیسمدر درجه اول باید سعی نمود در برطرف کردن مواردی نمود که می توانند سبب ایجاد استرس از هر نوع در گله شود .فراهم آوردن محیطی آرام و به دور از عواملی که سبب تحریک میشوند از اهمیت فراوانی برخوردار است.فراهم…

آموزش کامل نوک چینی قرقاول

آموزش کامل نوک چینی قرقاولنوک چینی:عمل نوک چینی به منظور پیشگیری از کانیبالیسم انجام می گیرد .بهترین نتیجه از نوک چینی در سنین پایین به دست می آید ولی باید نوک چینی جوجه ها در سنی انجام شود که زیانی به جوجه نرسد .نوک چینی تا…

تراکم گله قرقاول برای پرورش

تراکم گله قرقاول برای پرورشتراکم گله نقش بسزایی بر عملکرد گله، و یکنواختی و کیفیت محصول نهایی دارد .تراکم بیش از حد ،فشار محیطی بر روی قرقاول را افزایش داده و باعث ایجاد استرس در پرنده میشود .تراکم بیش از حد باعث کاهش مصرف خوراک…

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاولمهمترین فاکتورهای تشدید کننده کانی بالیسم:دلایل بسیاری برای شیوع همدیگر خواری وجود دارد بنابراین قرار دادن برنامه کنترل آن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت فارم از اهمیت بالایی برخوردار است.ازدحام:…