مرور برچسب

کانیبالیسم

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم در درجه اول باید سعی نمود در برطرف کردن مواردی نمود که می توانند سبب ایجاد استرس از هر نوع در گله شود . فراهم آوردن محیطی آرام و به دور از عواملی که سبب تحریک میشوند از اهمیت فراوانی برخوردار است. فراهم…

آموزش کامل نوک چینی قرقاول

آموزش کامل نوک چینی قرقاول نوک چینی: عمل نوک چینی به منظور پیشگیری از کانیبالیسم انجام می گیرد . بهترین نتیجه از نوک چینی در سنین پایین به دست می آید ولی باید نوک چینی جوجه ها در سنی انجام شود که زیانی به جوجه نرسد . نوک چینی تا…

تراکم گله قرقاول برای پرورش

تراکم گله قرقاول برای پرورش تراکم گله نقش بسزایی بر عملکرد گله، و یکنواختی و کیفیت محصول نهایی دارد . تراکم بیش از حد ،فشار محیطی بر روی قرقاول را افزایش داده و باعث ایجاد استرس در پرنده میشود . تراکم بیش از حد باعث کاهش مصرف خوراک…

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول مهمترین فاکتورهای تشدید کننده کانی بالیسم: دلایل بسیاری برای شیوع همدیگر خواری وجود دارد بنابراین قرار دادن برنامه کنترل آن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت فارم از اهمیت بالایی برخوردار است. ازدحام:…