مرور برچسب

کربوهیدرات

جیره غذایی مناسب قرقاول

جیره غذایی مناسب قرقاول جیره غذایی: یکی از شروط اصلی برای رسیدن به حداکثر راندمان تولید، تغذیه متعادل گله می باشد . به همین دلیل تهیه یک جیره غذایی متعادل از نظر مواد مغزی( پروتئین ،کربوهیدرات، چربی ،مواد معدنی و ویتامین ها )که…