مرور برچسب

کلسیم فسفات

مکمل های مواد معدنی برای قرقاول

مکمل های مواد معدنی برای قرقاول مکمل های مواد معدنی: احتیاجات قرقاول به کلسیم ،فسفر، سدیم و مواد معدنی کم مصرف با استفاده از مکمل های حاوی منابع متراکم این مواد مغذی تامین می گردد. جیره هایی که از مواد اولیه متداول تهیه می شوند…