مرور برچسب

کلسیم فسفات

مکمل های مواد معدنی برای قرقاول

مکمل های مواد معدنی برای قرقاولمکمل های مواد معدنی:احتیاجات قرقاول به کلسیم ،فسفر، سدیم و مواد معدنی کم مصرف با استفاده از مکمل های حاوی منابع متراکم این مواد مغذی تامین می گردد.جیره هایی که از مواد اولیه متداول تهیه می شوند…