تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول

0

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول

به عنوان یک اصل کلی وزن جوجه حدود دو سوم وزن تخم می باشد. با افزایش سن قرقاول های ماده میزان وزن تخم تولیدی افزایش پیدا میکند.

رابطه بین وزن جوجه و سن بلوغ جنسی ،وزن بلوغ جنسی و میزان تولید تخم :

وزن جوجه در زمان خروج از تخم بر روی سن بلوغ جنسی ،وزن بلوغ جنسی ،میزان تولید تخم و وزن تخم تولیدی تاثیر دارد.

ویژگی تخم نطفه دار مناسب جوجه کشی

۱) نطفه داری :

تخم قرقاول نطفه دار شامل تخم قرقاولی می شود که اسپرم و تخم در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند.
این مورد در نژادهای سبک مثل لگهورن حدود۹۰% و در نژادهای سنگین حدود۸۰% است.

شکل ظاهری تخم نطفه دار مناسب جهت جوجه کشی

از جمله عوامل موثر در جوجه کشی می باشد. از این رو رعایت نکات زیر در این زمینه ضروری است:

– اندازه :

تخم قرقاول های جوجه کشی باید اندازه متناسب داشته باشند یعنی در حقیقت نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک باشند.

– وزن :

وزن تخم مناسب جهت جوجه کشی  ۶۰-۵۰ گرم می باشد که در نژادهای سنگین بیشتر است.

– اختلالات شکل ظاهری :

از به کار بردن تخم قرقاول های با ظاهرغیرطبیعی (کشیده ـ گرد ـ موج دار) باید اجتناب گردد. این امر در زمینه اصلاح نژاد برای جلوگیری از به وجود آمدن تخم قرقاول های غیر طبیعی از جوجه های حاصله موثر می باشد.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول

– ضخامت پوسته :

تخم قرقاول های دارای پوسته بسیار ضخیم و نازک مناسب جوجه کشی نیستند.

نازک بودن پوسته منجر به تبخیر آب بیشتر و کاهش درصد جوجه در آوری می شود،
از طرفی در این حالت کلسیم کافی برای رشد جنین تامین نمی گردد.

ضخیم بودن پوسته سبب بوجود آمدن مشکل در زمان خروج جوجه از تخم می شود.

– اختلالات تخم قرقاول :

تخم قرقاول هایی که سفیده غلیظ تری دارند و یا زرده آنها رنگی تر می باشد
به علت همراه داشتن میزان مواد غذایی بیشتر جهت رشد و نمو جنین درصد جوجه درآوری بیشتر دارند.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول
تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول
ممکن است شما دوست داشته باشید