عملیات جوجه ریزی قرقاول

0

عملیات جوجه ریزی قرقاول

قبل از ورود جوجه ها،سالن پرورش باید گرم شود.

به همین منظور حدود ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه دستگاه های حرارتی سالن را روشن می‌کنند.

البته مدت زمان گرم کردن سالن بسته به شرایط آب و هوایی،عایق بندی و ظرفیت گرمایش سالن بین واحد های پرورش متفاوت می باشد.

برای مشخص شدن دمای مناسب سالن سازه فلزی و کف سالن با کف دست لمس گردد و در زمان لمس،حالت سرما در کف دست حس نگردد.

اگر فضای نگهداری جوجه در دمای مناسبی قرار داشته باشد اما کف سالن (بستر) سرد باشد جوجه ها گرمایی زیادی را از طریق پاهایشان از دست می دهند.

زمانی که جوجه ها می خوابند، در اثر تماس بخش بیشتری از بدن با کف، دمای بدن جوجه با سرعت بیشتری افت می کند.

بنابراین تنها تنظیم دمای فضای سالن برای حفظ دمای بدن جوجه کافی نیست.

این موضوع دقیقا شبیه به راه رفتن انسان بر روی کف سرد اتاق به شکل پا برهنه است.

به همین منظور تمام سطوحی که با جوجه در تماس اند اعم ازکف و دیوارهای سالن تا حدود ۳۰ درجه گرم شود.

چنانچه این عمل به خوبی انجام نشود جوجه انرژی خود را به جای اینکه مصرف رشد کند صرف گرم کردن بدن خود کرد و در نتیجه به وزن اولیه مناسبی دست نخواهد یافت.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

دو روش برای تامین دمای مناسب

به طور کلی از دو روش برای تامین دمای مناسب در ابتدای دوره پرورش استفاده می شود:

۱_استفاده از مادر مصنوعی و گرم کردن سالن تا دمای پایین تر

۲_گرم کردن کل سالن.

در صورت استفاده از مادر مصنوعی در بدو ورود جوجه ها دمای زیر مادر مصنوعی و سالن به ترتیب ۳۶_۳۵ و ۲۹_۲۸ درجه سانتیگراد بوده و به تدریج با افزایش سن جوجه ها دمای مادر مصنوعی کاهش می یابد.

در صورت گم کردن کل سالن در روز اول پرورش دمای سطح استقرار جوجه قرقاول ها باید در حدود ۳۴_۳۳ درجه سانتیگراد باشد.

دماسنج را باید در بالای سر جوجه ها قرار دهید.

در طول هفته دما را به تدریج پایین بیاورید به طوری که هر هفته حدود ۲/۵_۲ درجه کم گردد.

از آنجا که مرکز تنظیم حرارت بدن جوجه در هفته اول زندگی کامل نیست تامین دمای مناسب در این دوره از پرورش بسیار مهم است.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

عملیات جوجه ریزی قرقاول
عملیات جوجه ریزی قرقاول

آموزش تشخیص کیفیت جوجه قرقاول های یک روزه

ممکن است شما دوست داشته باشید