فنون نگهداری و پرورش قرقاول

فنون نگهداری و پرورش قرقاول

در سالن پرورش،قرقاول های مولد را می‌توان برروی بستر و یا در قفس نگهداری نمود.

در صورتی که قرقاول ها بر روی بستر نگهداری می شوند به منظور جلوگیری از کثیف وشکسته شدن تخم ها،باید لانه های تخمگذاری به تعداد کافی (هر لانه برای ۵ قرقاول) در جایگاه قرار داده شود.

فنون نگهداری و پرورش قرقاول

تمیز کردن و ضدعفونی لانه های سوبی اندکی مشکل ولی از لحاظ گرم بودن در زمستان و خنک بودن در تابستان مناسب تر از لانه های فلزی است.

اگر شروع تخمگذاری قرقاول ها زود رس باشد، تعداد قابل توجهی از قرقاول ها به جای آشیانه بر روی بستر تخم گذاری می کنند.

این مشکل به سختی برطرف می‌شود و در صورت تکرار به یک عادت تبدیل می گردد.

بهتر است در سالن های تخمک گذاری تعدادی قرقاول مسن همراه با قرقاول های جوان نگهداری شوند.

تراکم گله قرقاول برای پرورش

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

ممکن است شما دوست داشته باشید