پرورش و نگهداری جوجه قرقاول

0

پرورش و نگهداری جوجه قرقاول

بهترین سیستم پرورش جوجه استفاده از روش تمام پر_تمام خالی است.

در این سیستم،پرورش جوجه ها در یک سالن پرورش،در یک روز آغاز و پس از پایان دوره پرورش در یک روز نیز تخلیه می گردند.

بین زمان تخلیه و جوجه ریزی بعدی فاصله‌ای است که باعث می‌شود تا سیکل بیماری های مسری شکسته شده و امکان انتقال آلودگی از گله قبلی به گله جدید از بین برود.

در صورت خرید جوجه قرقاول از واحدهای دیگر،فراهم نمودن شرایط مطلوب در زمان حمل و نقل جوجه ضروری است.

جوجه ها در زمان انتقال باید در کارتن های ویژه حمل جوجه یک روزه قرار داده شوند.

واحدهای فروشنده جوجه قرقاول حتماً باید کارتن های حمل جوجه را تهیه نمایند. این کارتن ها به چهار بخش ۲۵ قطعه ای تقسیم می‌شوند تا از تجمع جوجه ها در یک گوشه کارتن جلوگیری شود.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

کیفیت جوجه قرقاول

دو عامل مهم که در جریان حمل و نقل بر کیفیت جوجه تاثیر منفی می گذارند حرارت بیش از حد و از دست دادن آب بدن می باشند.

از این رو،لازم است که تهویه و شرایط محیطی نظیر دما و رطوبت تحت مراقبت شدید قرار گیرند.

زمانی که درجه حرارت محیطی داخلی خودروی حمل جوجه در محدوده ۲۳ درجه سانتیگراد تأمین شده باشد،درجه حرارت درون کارتن ها حدود ۳۲درجه سانتیگراد است.

به طور کلی شرایط نامساعد حمل و نقل گرچه همیشه به مرگ و میر جوجه ها منجر نمی‌شود اما سبب نارسایی اولیه جوجه ها،شروع تلفات ناشی از کاهش مقاومت،ابتلا به انواع بیماری های عفونی و در نهایت کاهش عملکرد آنها خواهد شد.

در زمان بارگیری،کارتن های حمل جوجه را نباید بیش از ۳ردیف روی هم چیده.

باید اطمینان حاصل نمود که سوراخهای موجود بر روی کارتن ها باز باشند. برای ایجاد جریان هوای مناسب بین کارتن ها،در نظر گرفتن فضای عمودی و افقی لازم بین آنها ضروری است.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

پرورش و نگهداری جوجه قرقاول
پرورش و نگهداری جوجه قرقاول
ممکن است شما دوست داشته باشید