مرور برچسب

سبوس برنج

مواد اولیه مورد استفاده در تهیه جیره قرقاول

مواد اولیه مورد استفاده در تهیه جیره قرقاولمواد اولیه جهت تأمین انرژی :الف -غلات :غلات از نظر انرژی غنی اند .الیاف خام آنها کم است و میزان پروتئین خام آنها در مقایسه با دانه های روغنی کم است.کیفیت پروتئین و غلات متغیر بوده و…