مرور برچسب

ضد عفونی قرقاول

تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول

تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول :تجهیزات ضدعفونی کننده عبارتند از: سمپاش و شعله افکن.سمپاش:به منظور پخش مواد شیمیایی در سطوح،ازسمپاش ها استفاده می شود. تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول انواع سمپاش عبارتند از:سمپاش…