مرور برچسب

قرقاول طاووسی پالاوان

قرقاول نژاد خانم هیوم و نژاد طاووسی کوهی

قرقاول نژاد خانم هیوم و نژاد طاووسی کوهی نژاد خانم هیوم اینگونه قرقاول در جنگل های چین، هند و تایلند یافت می شود ولی خیلی کم هستند و به صورت نادر یافت می شوند . آنها برای تغذیه از مواد گیاهی استفاده می کنند و تغذیه آنها بیشتر…