مرور برچسب

قرقاول مسی

قرقاول نژاد مسی

جنس ماده این قرقاول نزدیک ۶ تا ۱۲ تخم در یک کلاچ می گذارد و حدود ۲۵ روز روی تخم ها می خوابد...قرقاول نژاد مسی