مرور برچسب

قفس های پلاستیکی حمل مرغ

پایان پرورش قرقاول گوشتی و کشتار

پایان پرورش قرقاول گوشتی و کشتار #پایان دوره پرورش قرقاول های گوشتی و کشتار: دوره پرورش قرقاول های گوشتی( نژاد گردن حلقه ای یا معمولی) حدود ۱۶ هفته می باشد پس از آن سرعت رشد بسیار کاهش پیدا می‌کند. جهت حمل قرقاولها به کشتارگاه لازم…