مرور برچسب

میکروارگانیسم ها

روش های پرورش و نگهداری قرقاول در سالن

روش های پرورش و نگهداری قرقاول در سالن پرورش قرقاول ها در سال نمی تواند بر روی بستر و یا در قفس انجام شود. امکان انتخاب هر یک از این سیستم ها وجود دارد ولی قبل از هر چیز ضروری است این سیستمها شناخته شوند. پیرو این شناخت پرورش دهنده…