مرور برچسب

کانیبالیسم قرقاول

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم در درجه اول باید سعی نمود در برطرف کردن مواردی نمود که می توانند سبب ایجاد استرس از هر نوع در گله شود . فراهم آوردن محیطی آرام و به دور از عواملی که سبب تحریک میشوند از اهمیت فراوانی برخوردار است. فراهم…

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول مهمترین فاکتورهای تشدید کننده کانی بالیسم: دلایل بسیاری برای شیوع همدیگر خواری وجود دارد بنابراین قرار دادن برنامه کنترل آن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت فارم از اهمیت بالایی برخوردار است. ازدحام:…
<