آموزش تشخیص کیفیت جوجه قرقاول های یک روزه

0

آموزش تشخیص کیفیت جوجه قرقاول های یک روزه

آموزش تشخیص کیفیت جوجه قرقاول های یک روزه و اینکه چه پارامترهایی در ارزیابی کیفیت جوجه قرقاول یک روزه مورد استفاده قرار می گیرد را در این مطلب کاربردی مطالعه کنید.

فعالیت

جوجه یک روزه را به پشت قرار دهید و چگونگی برگشت آن بر روی دو پا را بررسی کنید
اگرفورا روی پاهایش برگشت یک جوجه قوی و اگر با تاخیر برگشت ضعیف منظور می شود.

ناف

اگر ناف بسته باشد و پوست اطراف آن از لحاظ رنگ پذیری با رنگ بقیه پوست یکسان باشد جوجه قوی به شمار می رود
ولی در جوجه های ضعیف رنگ پوست اطراف ناف با رنگ پوست جای دیگر متفاوت است.

چشم ها

چشم های باز ،هوشیار و براق نشان از جوجه های سالم دارند.

پاها

جوجه را بر روی پاهایش قرار داده و حالت ایستادن آن را مشاهده کنید، پنجه پا از لحاظ رنگ مثل ساق پا ارزیابی می شود.

کرک و پر های اولیه

جوجه یک روزه باید خشک و تمیز و عاری از هرگونه زرده خشک شده و غشاء چسبیده به جوجه باشد.

زرده

جوجه را از پشت به روی کف دست قرار می دهیم
ارتفاع شکم را تخمین می‌زنیم و به وسیله لمس کردن استحکام شکم را ارزیابی می کنیم
جوجه هایی که زرده بزرگ و سخت دارند به عنوان جوجه های ضعیف به شمار می آیند.

سایر علایم

سایر علایم برای ارزیابی کیفیت جوجه ها عبارتند از:
نباید استخوانها در هنگام در دست گرفتن جوجه خیلی مشخص باشد.
جوجه نباید هیچگونه مشکل تنفسی داشته باشد.
جوجه باید هوشیار بوده و به محیط خود واکنش و علاقه نشان دهد.

اگر چه خیلی از جاها عمل نوربینی را انجام نمی‌دهند
ولی باید با نمونه گیری دقیق از تخم های هچ نشده و شکستن آنها حدود تخم های بی نطفه را مشخص کرد.
وزن جوجه ها که معمولاً به عنوان درصدی از وزن اولیه تخم بیان می‌شود،
نیز یک روش مناسب دیگر برای ارزیابی کیفیت است.

مقادیر بین ۶۵-۶۸ درصد از وزن اولیه تخم ها نشان دهنده کیفیت خوب جوجه می باشد.
مقادیر زیر ۶۰ درصد احتمالاً خیلی هم رایج است نشان‌دهنده دهیدراتاسیون جوجه هاست.
این اتفاقبه علت میزان رطوبت پایین در خلال جوجه کشی یا زمان طولانی جوجه کشی بعد از هچ ایجاد می شود.

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

کیفیت جوجه قرقاول های یک روزه
کیفیت جوجه قرقاول های یک روزه
ممکن است شما دوست داشته باشید