شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول

0

شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول

شرایط محیطی موثر بر رشد و نمو جنین در طول دوره جوجه کشی

برای خواباندن تخم در دستگاه جوجه کشی باید شرایط خاص محیطی در طول دوره رشد جنینی به نحوی مطلوب تأمین گردد.

چهار عامل اصلی که می بایست مورد توجه قرار گیرند به قرار زیر هستند:

۱- حرارت
۲- رطوبت
۳ -تهویه
۴- چرخش تخمها

۱ -حرارت:

بدون شک مهمترین عامل موثر در موفقیت عمل جوجه کشی، حرارت است.

میزان درجه حرارت از نظر کم یا زیاد بودن نه تنها برای تمام اعمال حیاتی جنین در جوجه کشی و درصد بازده جوجه تاثیر مستقیم می‌گذارد بلکه در رشد و نمو و میزان مرگ و میر بعدی آنها هم تاثیر دارد.

درجه حرارت مناسب برای کسب بهترین میزان جوجه درآوری در دستگاه ستر ۵/ ۳۷ درجه سانتیگراد می باشد .

در سه روز آخر جوجه کشی باید ۵ /.درجه سانتیگراد از میزان آن کاسته شود( ۳۷ درجه سانتیگراد) و در عوض به میزان رطوبت نسبی داخل دستگاه اضافه شود .

جنین های داخل تخم قرقاول قادر به ادامه حیات در درجه حرارت های بیش از ۵/ ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت طولانی نمی‌باشند

پاسخ جنین های داخل تخم به دمای ۵/ ۴۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمانی کوتاه ،بستگی به سن جنین ها، میزان انحراف از درجه حرارت مطلوب و مدت زمان قرار گرفتن در این حرارت دارد.

در درجه حرارت های بسیار پایین نیز (کمتر از ۳۵ درجه) جنین داخل تخم قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

عدم تناسب در رشد جنینی، بدشکلی و یا عدم وجود برخی از اندامها از عوارض پایین بودن درجه حرارت می باشند.

۲- رطوبت:

اثر رطوبت و مقدار آن در امر جوجه کشی نیز حائز اهمیت فراوان است.

در طی دوره جوجه کشی تخم ها بر اثر گرمای محیط ماشین جوجه کشی مقدار قابل توجهی از رطوبت خود را از دست می دهند.

بدین نحو که با گذشت زمان از شرایط جوجه کشی ،اتاقک هوایی تخم پرنده به مرور بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود

به طوری که در مورد تخم قرقاول نژاد گردن حلقه ای در روز بیستم وسعت اتاقک هوایی در دوره جوجه کشی به بالاترین حد خود می رسد

ونوک جنین در آن قرار می‌گیرد

شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول

بدین وسیله عمل تنفس برای جنین تقریباً به صورت مستقیم آغاز می گردد .

حال اگر رطوبت محیط جوجه کشی غیر کافی باشد تبخیر زیاد تر از حد معمول شده و در نتیجه وسعت اتاقک هوایی بیشتر می شود.

در این صورت نوک جنین زودتر از موعد به اتاقک هوایی می‌رسد

از طرفی کمی رطوبت و تبخیر زیاد تخم ها سبب چسبیدگی جنین از داخل پوست تخم شده و مانع خروج جوجه از تخم شود

اما در صورتی که تبخیر کم باشد نوک جنین در روز مقرر به اتاقک هوایی نمی‌رسد

و این عمل سبب می‌شود که زمین به موقع نتواند تنفس نماید و ممکن است خفه شود.

برای اینکه نتیجه مطلوب از انجام جوجه کشی به دست آید مناسب ترین میزان رطوبت توصیه شده تا قبل از سه روز آخر دوره جوجه کشی مقدار ۶۰ درصد رطوبت نسبی و در سه روز آخر حدود ۷۵ درصد می باشد .

به عنوان مثال برای تخم های قرقاول نژاد گردن حلقه ای طول دوره جوجه کشی ۲۴ روز می باشد

که ۲۱ روز اول دمای ۵ /۳۷ درجه سانتیگراد و رطوبت ۶۰درصد و سه روز آخر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و رطوبت ۷۵ درصد میباشد .

طی مدت جوجه کشی تقریباً حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وزن تخم ها بر اثر تبخیر کم میشود.

۳- تهویه

یکی دیگر از نکات بسیار حائز اهمیت در ماشین های جوجه کشی، تامین اکسیژن به منظور تنفس جنین طی مراحل رشد و تکامل خود در داخل تخم می باشد که از طریق تهویه مناسب امکان پذیر است.

جنین در داخل تخم تمام موارد مورد نیاز خود را برای رشد به جذب اکسیژن در اختیار دارد که آن را هم از طریق منافذ پوسته دریافت می دارد .

در حقیقت این منافذ گذرگاه تبادلات گازی جنین مانند اکسیژن برای دم و دی اکسید کربن در بازدم است.

غلظت دی اکسید کربن می تواند در میزان جوجه دهی اثر بسیار منفی بر جای گذارد و حتی در غلظت بیش از حد منجر به مرگ جنین شود.

حال اگر در ماشین های جوجه کشی تهویه یا عمل جابجایی هوا اصلا صورت نگیرد و یا به صورت مطلوبی انجام نشود

میزان ‏co۲ حاصل از باز دم جنین ها، به سرعت افزایش می یابد و صدمات جبران ناپذیری بر اثر مرگ و میر جنین به وجود می آید.

عمل تهویه در ماشین های جوجه کشی را می توان بر دو اصل استوار دانست:

۱- تامین اکسیژن لازم به مقدار کافی

۲ – دفع دی اکسید کربن اضافی از محیط

هوای ماشینهای جوجه کشی به طور طبیعی باید حاوی مقدار ۲۱ درصد اکسیژن باشد.

اهمیت میزان اکسیژن به حدی است که به ازای هر یک درصد کاهش میزان اکسیژن، ۵ درصد کاهش در میزان بازده جوجه حاصل می شود.

باید توجه داشت که میزان مجاز غلظت دی اکسید کربن هوا در داخل ماشین های جوجه کشی ۵/ ۰ درصد بوده و نباید مقدار آن از ۸/ ۰ درصد تجاوزکند.

شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول

اگر میزان دی‌اکسید کربن به ۵ درصد برسد تمام جوجه‌ها خواهند مرد.

جنین در روزهای اول احتیاج به مقدار کمتری اکسیژن دارد ولی به مرور که رشد و تکامل پیدا می کند به همان نسبت هم احتیاط بیشتری به اکسیژن دارد از این رو باید تهویه هم بهتر انجام گیرد.

تهویه در روز ها و مراحل پایانی جوجه کشی به ویژه در سه روز آخر دوره جوجه کشی که جوجه ها شروع به نوک زدن پوسته و خروج از آن را می‌کنند بسیار مهم است.

در امر جوجه کشی علاوه بر ایجاد تهویه لازم در ماشین های جوجه کشی، اتاق یا محلی که ماشین های جوجه کشی در آن قرار دارند

باید از تهویه مناسبی نیز برخوردار باشد و درجه حرارت آن حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.

۴ -چرخش تخم ها :

تخمها به عنوان یک قانون مهم در به دست آوردن بالاترین درصد جوجه درآوری موثر می‌باشد

و بدون انجام چرخش، درصد جوجه درآوری به طور معنی داری کاهش خواهد داشت

که این کاهش می‌تواند تا ۵۰ درصد میزان معمول باشد.

عدم چرخش باعث می شود که جوجه ها به صورت ضعیف، کوچک و با کیفیت پایین تولید شوند.

بنابراین در هنگام برخورد با کاهش ناگهانی جوجه درآوری

و افزایش تولید جوجه های با کیفیت پایین، در میان عوامل مورد بررسی می‌توان به عامل چرخش نیز توجه کرد.

عمل چرخش برای اطمینان از حرکت جنین در داخل و ممانعت از چسبندگی آن به غشاهای جنینی می باشد.

نیاز به چرخش مکرر تخم ها در ابتدای دوره جوجه کشی (در دستگاه ستر) ضروری تر می باشد

زیرا در این زمان هنوز غشاهای جنینی به طور کامل رشد و توسعه پیدا نکرده‌اند.

زمانی که تخم ها در دستگاه هچر قرار می‌گیرند( سه روز آخر جوجه کشی) نیازی به چرخش نمی باشد.

بیشتر دستگاه‌های ستر دارای سیستم چرخش خودکار هستند

که عمل چرخش را به فواصل معین معمولاً هر یک ساعت یک بار و با زاویه ۹۰ درجه انجام می‌دهند .

شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول

چنانچه در طول دوره جوجه کشی تخم ها چرخش نداشته باشند

درصد جوجه درآوری تا ۵۰ درصد کاهش می یابد و با انجام ۲ تا ۳ بار گردش در طول روز میزان جوجه درآوری به ۷۵ درصد می‌رسد.

اگر تخم ها هر دو دو تا سه ساعت یک بار چرخانده شوند

حاصل جوجه کشی در حدود ۵ تا ۶ درصد بهتر از زمانی خواهد بود

که آنها را هر ۴ تا ۵ ساعت یک مرتبه بچرخانند .

تخمهای قرقاول به چرخش بیشتری نسبت به تخم مرغ نیاز دارند که این عمل را باید حداقل ۸ بار در روز انجام داد.

نکته قابل توجه در امر چرخش تخمها دقت در ممانعت از شوک و آسیب رسیدن به تخم ها در هنگام چرخش می باشد

زیرا این گونه استرس‌ها سبب تلفات داخل پوسته می‌شوند.

در ۲۴ ساعت اول جوجه کشی، هنگامی که رگ ها شکل می گیرند عمل چرخش به ویژه بایستی به آرامی و دقت صورت گیرد.

انتهای پیام

روش های کاربردی حل مشکلات جوجه کشی قرقاول

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

ممکن است شما دوست داشته باشید