عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست؟

0

عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست؟

پرورش قرقاول برای تخم گذاری به منظور جوجه کشی درآمدزایی بیشتری دارد،
زیرا تخم خوراکی آن قیمت بالایی دارد و مصرف آن نیز کم می باشد.
با توجه به نژاد قرقاول، تغییر فصل و طول روز، قرقاول ماده در طی یک دورهٔ چهار الی پنج ماهه بین ۸۰ الی۱۰۰ عدد تخم می گذارد.
نژادهای پرورشی آمریکایی، پاکستانی و سفید هلندی تخم گذاری بالا و دورهٔ پرورش کوتاه‌تری دارند.
کیفیت تغذیه و شرایط محیط زندگی بر فرایند تخم گذاری قرقاول تاثیر بسزایی دارد.

عواملی مانند جمع آوری نکردن به موقع تخم ها، استفاده نکردن از دستگاه جوجه کشی، اضافه کردن پرنده جدید به گله در فصل تخم گذاری،
ترس و استرس سبب این می‌شود
که راندمان تخم گذاری و نطفه داری تخم قرقاول کاهش یابد.
همچنین باید از شیوع بیماری کانیبالیسم در بین قرقاول ها جلوگیری کرد، زیرا باعث تلف شدن و قطع تخم گذاری پرنده می شود.
همچنین قرقاول های زخمی را باید از بقیه جدا نمود.

عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست ؟

در فصل تخم گذاری قرقاول ها، از انجام کارهایی مانند واکسیناسیون، تغییر ناگهانی جیرهٔ غذایی، نوک چینی و هر عملی که باعث استرس در پرنده می شود باید خودداری کرد.
برای افزایش ضخامت پوست تخم و افزایش تخم گذاری در قرقاول ها باید از پودر سنگ کربنات کلسیم که سرشار از کلسیم می باشد
در جیره غذایی شان استفاده کرد.
همچنین قرقاول ها در زمان رشد که چهار ماه اول می باشد باید از کیفیت غذایی و ویتامین خوبی برخوردار باشند
تا تخمدان و اندام جنسی آنها در زمان بلوغ عملکرد مناسبی داشته باشد.
در صورت استفاده از قفس برای پرورش، یک در دو متر با ارتفاع حداقل یک متر فضای مناسبی می باشد.
برای قرقاول های تخم گذار در فصل تخم گذاری حداقل ۱۴ ساعت روشنایی مورد نیاز است.
بر روی بستر قرقاولها هم بهتر است از ماسه بادی تمیز استفاده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید