عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان

0

عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان

عوامل موثر در انتشار بیماری

واحدهای پرورش پرندگان اهلی با عوامل عفونی بسیاری نظیر ویروس ها، مایکوپلاسما ها، باکتری ها و یا انگل ها مواجه هستند.

گسترش وسیع این عوامل، توانایی آنها برای زنده ماندن و این حقیقت که پرندگان به آسانی و بسیاری از آنها آلوده می گردند

همگی نشانگر آن است که اهمیت آنها در واحدهای پرورش نباید دست کم گرفته شود.

انتشار آسان عامل بیماری در یک گله از طریق تماس نزدیک پرندگان به یکدیگر در یک سال و نزدیکی سالن‌ها در یک واحد بیشتر فراهم می گردد.

بدیهی است در صورتی که در یک منطقه ویژه جغرافیایی تراکم واحدهای پرورش پرندگان اهلی زیاد باشد احتمال انتشار بیماری در بین آنها بیشتر است.

اگر ترشحات آلوده به عامل بیماری به آسانی وارد بدن پرنده دیگری شود بیماری آسان‌تر انتشار می‌یابد.

بنابراین ظروف آب آشامیدنی که آب آنها به آسانی می توانند با ترشحات بینی و چشم آلوده گردد

در مقایسه با آبخوری نیپل انتقال بیماری را به نسبت بیشتری تسهیل می‌کند.

معمولاً قسمتی از بدن پرنده که ازآن یک عامل عفونی (میکروارگانیسم) بیرون می‌آید همان راهی است که از طریق آن وارد بدن پرنده دیگر می شود.

بنابراین عوامل عفونی که مربوط به بیماری‌های تنفسی هستند معمولاً از راه تنفس خارج شده و سپس به وسیله پرنده گیرنده استنشاق می‌شود

عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان

در حالی که عواملی که مربوط به بیماری‌های روده‌ای هستند معمولا در مدفوع دفع شده و توسط پرنده گیرنده بلعیده می شود.

با اقدامات مدیریتی می توان بر وسعت انتشار بیماری تاثیر گذاشت.

بنابراین تغذیه پرنده در کف بستر می‌تواند انتشار یک بیماری روده‌ای نظیر کوکسید یوز را سرعت بخشد

و از طرفی تهویه نامناسب نیز چه بسا، تاثیر مشابهی را برای بیماری‌های تنفسی نظیر مایکوپلاسموز داشته باشد.

ارگانیسمی که ماده‌ها دفع می‌شود نسبت به عاملی که فقط به مدت چند روز محدود می‌شود پرندگان بیشتری را آلوده می‌کند.

بقاء یا قدرت زنده ماندن میکروارگانیسم پس از دفع نیز امکان آلوده کردن پرنده دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین عواملی نظیر دما و رطوبت هوا بر توان عفونت زایی ذرات آلوده که همراه عطسه از دستگاه تنفسی پرندگان بیمار خارج می‌شوند

در پرندگان دیگر به شدت تأثیر دارند.

ویروس های تنفسی در هوای سرد و مرطوب نسبت به هوای گرم و خشک به مدت بیشتری زنده می مانند.

بنابراین قوی‌ترین عامل بیماریزا آن عاملی است که احتمال ماندگاری آن زیاد است

در نتیجه این عامل در محیط مناسب که حاوی میزبان های بالقوه متعددی است

به تعداد زیاد دفع می‌شود.

با درک اینکه یک بیماری چگونه گسترش می یابد

می توان اقدامات مدیریتی را برای محدود ساختن گسترش بیماری و بهبود وضعیت سلامتی و بهداشت گله ها اتخاذ کرد.

عوامل موثر در انتشار بیماری

واحدهای پرورش پرندگان اهلی با عوامل عفونی بسیاری نظیر ویروس ها، مایکوپلاسما ها، باکتری ها و یا انگل ها مواجه هستند.

گسترش وسیع این عوامل، توانایی آنها برای زنده ماندن و این حقیقت که پرندگان به آسانی و بسیاری از آنها آلوده می گردند

همگی نشانگر آن است که اهمیت آنها در واحدهای پرورش نباید دست کم گرفته شود.

انتشار آسان عامل بیماری در یک گله از طریق تماس نزدیک پرندگان به یکدیگر در یک سال و نزدیکی سالن‌ها در یک واحد بیشتر فراهم می گردد.

بدیهی است در صورتی که در یک منطقه ویژه جغرافیایی تراکم واحدهای پرورش پرندگان اهلی زیاد باشد احتمال انتشار بیماری در بین آنها بیشتر است.

اگر ترشحات آلوده به عامل بیماری به آسانی وارد بدن پرنده دیگری شود بیماری آسان‌تر انتشار می‌یابد.

بنابراین ظروف آب آشامیدنی که آب آنها به آسانی می توانند با ترشحات بینی و چشم آلوده گردد

در مقایسه با آبخوری نیپل انتقال بیماری را به نسبت بیشتری تسهیل می‌کند.

عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان

معمولاً قسمتی از بدن پرنده که ازآن یک عامل عفونی (میکروارگانیسم) بیرون می‌آید همان راهی است که از طریق آن وارد بدن پرنده دیگر می شود.

بنابراین عوامل عفونی که مربوط به بیماری‌های تنفسی هستند معمولاً از راه تنفس خارج شده و سپس به وسیله پرنده گیرنده استنشاق می‌شود

در حالی که عواملی که مربوط به بیماری‌های روده‌ای هستند معمولا در مدفوع دفع شده و توسط پرنده گیرنده بلعیده می شود.

با اقدامات مدیریتی می توان بر وسعت انتشار بیماری تاثیر گذاشت.

بنابراین تغذیه پرنده در کف بستر می‌تواند انتشار یک بیماری روده‌ای نظیر کوکسید یوز را سرعت بخشد

و از طرفی تهویه نامناسب نیز چه بسا، تاثیر مشابهی را برای بیماری‌های تنفسی نظیر مایکوپلاسموز داشته باشد.

ارگانیسمی که ماده‌ها دفع می‌شود نسبت به عاملی که فقط به مدت چند روز محدود می‌شود پرندگان بیشتری را آلوده می‌کند.

بقاء یا قدرت زنده ماندن میکروارگانیسم پس از دفع نیز امکان آلوده کردن پرنده دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین عواملی نظیر دما و رطوبت هوا بر توان عفونت زایی ذرات آلوده که همراه عطسه از دستگاه تنفسی پرندگان بیمار خارج می‌شوند

در پرندگان دیگر به شدت تأثیر دارند.

عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان

ویروس های تنفسی در هوای سرد و مرطوب نسبت به هوای گرم و خشک به مدت بیشتری زنده می مانند.

بنابراین قوی‌ترین عامل بیماریزا آن عاملی است که احتمال ماندگاری آن زیاد است

در نتیجه این عامل در محیط مناسب که حاوی میزبان های بالقوه متعددی است

به تعداد زیاد دفع می‌شود.

با درک اینکه یک بیماری چگونه گسترش می یابد

می توان اقدامات مدیریتی را برای محدود ساختن گسترش بیماری و بهبود وضعیت سلامتی و بهداشت گله ها اتخاذ کرد.

انتهای پیام

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

ممکن است شما دوست داشته باشید