قرقاول نژاد طاووسی خاکستری 

0

قرقاول نژاد طاووسی خاکستری

این‌گونه قرقاول به طور دسته جمعی در یک منطقه نمی باشند

بلکه به صورت پراکنده در دشت و تپه های جنگلی بنگلادش و شمال شرق هند زندگی می کنند

ولی وارد مناطق شبه جزیره هند و چین نمی شوند.

ظاهر اینگونه قرقاول این است که رنگ پرهای انها قهوه‌ای مایل به خاکستری است

و یک تاج پرپشت و بلند دارند و جنس ماده نسبت به نر کوچکتر و زیبایی کمتری دارد

قرقاول نژاد طاووسی خاکستری

ولی جنس نر اینگونه هم زیباتر و هم بزرگتر می باشد.

اینگونه قرقاول جثه بزرگ دارند و طول آنها به ۷۶ سانتیمتر می رسد .

این قرقاول از همه چیز برای تغذیه ی خود  استفاده می کنند

از جمله ،عنکبوتها، کرم خاکی، هزارپا ،حلزون و همچنین دانه ها، سبزیجات و میوه ها.

خوراک بال قرقاول با خردل و عسل

ممکن است شما دوست داشته باشید