مرور رده

ویژه ها

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول زمانی که میخواهیم قرقاول ها را در جایگاهی پرورش دهیم که قبلاً در آن قرقاول یا پرنده دیگری نگهداری می شده است باید جایگاه را قبل از ورود قرقاولها آماده ساخت. هدف از آماده سازی جایگاه،ایجاد محیط مناسب و…

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول : منابع پروتئینی شامل منابع گیاهی و حیوانی هستند . منابع پروتئین گیاهی: پس از استخراج قسمت عمده روغن از دانه های روغنی، می توان از تفاله ی باقیمانده که کنجاله خوانده می شود برای تغذیه قرقاولها…

پارامترهای ارزیابی جوجه قرقاول یک روزه

پارامترهای ارزیابی جوجه قرقاول یک روزه پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت جوجه یک روزه فعالیت : جوجه یک روزه را به پشت قرار دهید و چگونگی برگشت آن بر روی دو پا را بررسی کنید اگر فرا روی پاهایش برگشت یک جوجه قوی و اگر با تاخیر…

جیره غذایی جوجه قرقاول

جیره غذایی جوجه قرقاول توزیع آب تمیز برای جلوگیری از دست دادن آب بدن جوجه ها ضروری است. به همین منظور باید قبل از رسیدن جوجه، آب به حد وفور تامین شود . حدود یک ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن ،آبخوری ها پر شوند تا دمای آب به حدود…

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ پرورش دهنده برای شروع کار می تواند با خرید تخم نطفه دار،جوجه یک روزه،نیمچه و یا قرقاول بالغ پرورش را آغاز نمایند. هر کدام از آنها مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن اشاره می شود: خرید…

پرورش و نگهداری قرقاول

پرورش و نگهداری قرقاول پرورش قرقاول در ایران چند سالی است که آغاز شده و بیشتر پرورش دهندگان این پرنده را به خاطر زیبایی آن و تعداد کمی نیز به منظور استفاده از گوشت بسیار لذیذ آن پرورش می دهند. پرورش قرقاول در کشورهای غربی به خاطر…

عادات بد متداول در قرقاولها

عادات بد متداول در قرقاولها عادات بعد قرقاولها به عنوان رفتارهای غیر مطلوب در نظر گرفته می شوند. عادات بعد اغلب با مدیریت ضعیف شرایط نامناسب محیطی مانند دمای بالای سالن و تهویه ضعیف یا ازدحام تسریع می شوند. وقتی عادت بد در گله ای…

تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول

تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول : تجهیزات ضدعفونی کننده عبارتند از: سمپاش و شعله افکن. سمپاش: به منظور پخش مواد شیمیایی در سطوح،ازسمپاش ها استفاده می شود. تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول انواع سمپاش عبارتند از: سمپاش…

کلیپ تقویت حافظه با قرقاول برای کنکور

کلیپ تقویت حافظه با قرقاول کنکور نزدیکه و برای خواندن این همه کتاب درسی مشکل داری؟ دیگه خسته شدی و هر روز داری به کنکور نزدیکتر میشی؟ به خاطر چی میخوای بیخیال کنکور بشی؟ چون دیر شروع کردی به مطالعه؟ با خورد گوشت و تخم قرقاول میتونی…
<