مرور رده

پرورش قرقاول

خصوصیات عمومی قرقاول

این پرنده بسیار با هم تفاوت دارند. جنس نر بالغ این پرنده بسیار رنگین و زیبا و همچنین دمی درازتر دارد ولی رنگ پرهای ماده این قرقاول تیره و با لکه های قهوه ای می باشد..

جوجه کشی طبیعی قرقاول

تعداد تخم هایی که در هر دوره تخم گذاری می گذارد حدود ۲۰ تخم می باشد قرقاول ماده قبل از اینکه دوره کرچی را شروع کند و روی تخمها بخوابد..

روش جوجه کشی از قرقاول

قرقاول نر در خوابیدن روی تخم ها و همچنین پرورش جوجه ها علاقه ای نشان نمی دهد و به قرقاول ماده کمک نمی کند.قرقاول ها آشیانه خود را در حاشیه بوته زارها و علفزارها می سازند و کف آن را با علف های کوچک و یا شاخ و برگ درختان می‌پوشانند...

پرورش قرقاول را چگونه شروع کنیم تا درآمد بیشتری داشته باشیم

اگر شما برای شروع پرورش قرقاول خرید قرقاول مولد را انتخاب کرده اید باید به نکاتی توجه کنید از جمله اینکه دقت کنید در سن قرقاول های مولد، یعنی هنگام خرید، سن قرقاول های مولد باید بین ۱۱ تا ۱۷ ماه باشد...

شروع پرورش قرقاول

نور و روشنایی محیط پرورش قرقاول باید طوری تنظیم شود که تنظیم نور داشته باشد و معمولاً مناسب ترین نور در زمان تخمگذاری ۱۰ تا ۱۵ لوکس می باشد