مرور رده

پرورش قرقاول

قرقاول از جوجه کشی تا کشتار

پس از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند ،جوجه ها به سالن نگهداری منتقل می‌شوند و به مدت چهار هفته تحت پرورش و نگهداری قرار می گیرند در این مدت باید بسیار مدیریت کنید

۱۲ هفته آخر پرورش و نگهداری قرقاول

شما می توانید برای هر ۵۰ جوجه قرقاول از ۲ تا ۴ دانخوری به طول ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر استفاده کنید وقتی می‌خواهید غذای مصرفی جوجه ها را در دانخوری ها بریزید سعی کنید غذاها را به خوبی پخش کنید

تهیه غذای مناسب برای قرقاول ها

قرقاول ها از یک ماهگی تا زمانی که می خواهند تخم بگذارند از همه چیز می‌تواند تغذیه کنند،آن ها می‌توانند در طبیعت خود شان به دنبال تغذیه بگردند و از کرم ،حشره، میوه ها و دانه های وحشی نیز استفاده کنند.تهیه غذای مناسب برای قرقاول ها

ویژگی های مکان پرورش قرقاول

پس از تهیه مکان مناسب برای پرورش قرقاول ها باید بستری مناسب برای آنها آماده کنیم که هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ مجهز بودن به امکانات کامل باشد.ویژگی های مکان پرورش قرقاول

بهداشت و محیط پرورش قرقاول

خیلی مهم است پس، از سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسبی در محیط استفاده کنیدتا از سرماخوردگی و یا گرمازدگی آنها جلوگیری کنید.بهداشت و محیط پرورش قرقاول

قدم اول برای پرورش قرقاول

برای اینکه بتوانید در کار پرورش قرقاول به نتیجه دلخواه برسیدو البته نه فقط در پرورش قرقاول بلکه در هر کاری برای اینکه به نتیجه ی دلخواه برسیم باید برای آن خیلی تلاش کنید.قدم اول برای پرورش قرقاول

میزان سودآوری قرقاول

که امسال قیمت هر جوجه یک ماهه .../۲۵ هزار تومان بوده است. اگر میانگین قیمت فروش را ۱۴۰ هزار تومان حساب کنیم شما ۱۴ میلیون تومان فروش خواهید داشت. میزان سودآوری قرقاول