مرور رده

پرورش قرقاول

روش جوجه کشی از قرقاول

قرقاول نر در خوابیدن روی تخم ها و همچنین پرورش جوجه ها علاقه ای نشان نمی دهد و به قرقاول ماده کمک نمی کند.قرقاول ها آشیانه خود را در حاشیه بوته زارها و علفزارها می سازند و کف آن را با علف های کوچک و یا شاخ و برگ درختان می‌پوشانند...

پرورش قرقاول را چگونه شروع کنیم تا درآمد بیشتری داشته باشیم

اگر شما برای شروع پرورش قرقاول خرید قرقاول مولد را انتخاب کرده اید باید به نکاتی توجه کنید از جمله اینکه دقت کنید در سن قرقاول های مولد، یعنی هنگام خرید، سن قرقاول های مولد باید بین ۱۱ تا ۱۷ ماه باشد...

شروع پرورش قرقاول

نور و روشنایی محیط پرورش قرقاول باید طوری تنظیم شود که تنظیم نور داشته باشد و معمولاً مناسب ترین نور در زمان تخمگذاری ۱۰ تا ۱۵ لوکس می باشد

قرقاول از جوجه کشی تا کشتار

پس از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند ،جوجه ها به سالن نگهداری منتقل می‌شوند و به مدت چهار هفته تحت پرورش و نگهداری قرار می گیرند در این مدت باید بسیار مدیریت کنید